Σας προσκαλούμε στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού GreekStar 2017.

Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν όλοι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ιθαγένειας και τόπο διαμονής.

 

TOP